Nieuwigheden in 2019

Naast de lichte wijzigingen in de verschillende parcours, krijgt iedere deelnemer ook een rugnummer. Dit in opdracht van de Waalse autoriteiten. Bij de inschrijving krijg je en inschrijfstrookje waarop je in leesbare drukletters je persoonsgegevens dient in te vullen. In ruil hiervoor krijg je een rugnummer dat je dient op te spelden op je shirt. Wij voorzien voor iedere deelnemer genoeg veiligheidsspelden. Na de rit kun je je rugnummer in ruilen voor een stuk taart aan de taartstand.

Wcup voorziet ook dit jaar weer iedere deelnemer van de nodige energie. Ook hier is de werkwijze aangepast. Bij de start ontvang je een pakketje Wcup producten in functie van de gekozen afstand. Op de bevoorradingen kun je dan je reserves nog extra aanvullen met appelsienen, bananen, wafels, franchipannen, etc.

Wij vragen ook aan alle deelnemers om ten alle tijden de wegcode te respecteren en de persoonlijke veiligheid en die van de andere weggebruikers te laten primeren boven luttele tijdwinst.

Vuil hoort in de vuilbak! Op de bevoorradingsposten zullen voldoende vuilbakken voorzien worden waar je met al je afval terecht kan. Onderweg hou je je afval bij tot op de volgende bevoorradingspost! De organisatie zal u dankbaar zijn.