Daginschrijvingen? Dat doe je zo.

Bij je inschrijving dien je onderstaand inschrijfstrookje in BLOKLETTERS in te vullen, waarna je je naar de inschrijftafel van de desgewenste afstand kunt begeven. Hier krijg je een rugnummer. Deze MOET opgespeld worden.

Je kunt ook op voorhand het inschrijfstrookje afdrukken en invullen, om op zaterdag tijd te besparen bij de inschrijvingen.

Nieuwigheden in 2019

Naast de lichte wijzigingen in de verschillende parcours, krijgt iedere deelnemer ook een rugnummer. Dit in opdracht van de Waalse autoriteiten. Bij de inschrijving krijg je en inschrijfstrookje waarop je in leesbare drukletters je persoonsgegevens dient in te vullen. In ruil hiervoor krijg je een rugnummer dat je dient op te spelden op je shirt. Wij voorzien voor iedere deelnemer genoeg veiligheidsspelden. Na de rit kun je je rugnummer in ruilen voor een stuk taart aan de taartstand.

Wcup voorziet ook dit jaar weer iedere deelnemer van de nodige energie. Ook hier is de werkwijze aangepast. Bij de start ontvang je een pakketje Wcup producten in functie van de gekozen afstand. Op de bevoorradingen kun je dan je reserves nog extra aanvullen met appelsienen, bananen, wafels, franchipannen, etc.

Wij vragen ook aan alle deelnemers om ten alle tijden de wegcode te respecteren en de persoonlijke veiligheid en die van de andere weggebruikers te laten primeren boven luttele tijdwinst.

Vuil hoort in de vuilbak! Op de bevoorradingsposten zullen voldoende vuilbakken voorzien worden waar je met al je afval terecht kan. Onderweg hou je je afval bij tot op de volgende bevoorradingspost! De organisatie zal u dankbaar zijn.

Editie 2019

Fietsliefhebbers noteer nu alvast 18 mei 2019 met stip in jullie wieleragenda. Dan zal immers de volgende editie van  de Memorial Frans Schoubben Wcup Classic verreden worden.